دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دوست واقعی تو کیست

دوست واقعی تو کیست

وقتی در ادامه دادن مسیر زندگی‌ات جدی می‌شوی، دوستانت را از دست می‌دهی.نگران نباش.چون آن‌ها دوستان واقعی تو نبودند...

دوست واقعی تو کسی است که از این لحظه به بعد همراه توست...