دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

حمایت از کودکان در زمان برخورد با مشکل

حمایت از کودکان در زمان برخورد با مشکل

بکار بردن "و" برای حمایت از کودکان معجزه می‌کند!
زمانی که فرزند شما به مشکلی بر خورد کرد اولین اصل، طرز حمایت شما والدین است که می‌تواند دید او را نسبت به آن مشکل شکل دهد. به او مشورت داده و با کنترل اوضاع و پشتیبانی اجازه بدهید که خودش مشکل کودکانه اش را حل کند.
در این میان استفاده از "و" برای ربط دادن جملات حمایتی معجزه می‌کند. به عنوان مثال به فرزند خود بگویید: "من می‌دانم که این کار سخت است و در کنار تو هستم تا آن را انجام بدهی" یا اینکه: "این مشکلی پیچیده است و تو آن را به خوبی حل خواهی کرد"
این شکل از حمایت حس مهربانی و پذیرفته شدن و انگیزه را به فرزند شما القا کرده و به او می‌فهماند که مشکل کنونی چیزی نیست که نتوانند از عهده آن بر آید. در این صورت فرزند شما حس مهربانی و کنجکاوی و واقع‌گرایی را در کنار هم پیش برده و توان‌اش برای مدیریت احساسات و موقعیت‌های دشوار گسترش می‌یابد.