دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همین امروز انتخاب کن

همین امروز انتخاب کن

من امروز کسی هستم
که دیروز انتخابش کردم...
فردا هم کسی خواهم بود
که امروز انتخابش می‌کنم...