دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یا بجنگ یا اشک نریز

یا بجنگ یا اشک نریز

اگه برای چیزی که می‌خوای نمی‌جنگی
برای چیزی که از دست میدی اشک نریز...