دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای چیزهایی که از کنترل تو خارج هستند استرس نداشته باش

برای چیزهایی که از کنترل تو خارج هستند استرس نداشته باش

از همین الان یاد بگیر که بخاطر چیزهایی که روشون کنترلی نداری و نمی‌تونی تغییرشون بدی
به خودت استرس وارد نکنی...