دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وقتی نا امید می‌شوم

وقتی نا امید می‌شوم

وقتی ناامید می‌شوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت می‌شود
و عاشقانه انتظار می‌کشد که به رحمتش امیدوار شوم...