دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

من واقعا نمی‌دانم که چرا عاشق تو شده‌ام

من واقعا نمی‌دانم که چرا عاشق تو شده‌ام

اما دقیقا می‌دانم که تو بهترین سرنوشت من هستی…

 

نگران غلیان احساسات خود نباشید و اجازه دهید که به همراه این موسیقی احساسی فوران کند…