دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همه چیز به توانایی ما در سوار شدن بر امواج بستگی دارد

همه چیز به توانایی ما در سوار شدن بر امواج بستگی دارد

مهمترین درس زندگی

مهمترین درسی که هر فرد موفق، خوشبین و خوشبخت از زندگی در این کره خاکی گرفته و تو هم باید اونو بیاموزی اینه که: همه ما اوقات خوب و بدی رو تجربه خواهیم کرد، همه ما روزهای غم‌انگیز و لحظات خوشی رو خواهیم داشت، هیچ‌کدوم از این‌ها و هیچ چیز دیگه‌ای توی این دنیا دائمی نیست و موفقیت و خوشبختی ما به توانایی سوار شدن‌مان با خونسردی کامل، بر همین امواج تغییربستگی داره...