دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در لحظه زندگی کن

در لحظه زندگی کن

روی همین الان تمرکز کن

دقیقا همین لحظه، نه امروز، نه این ساعت و نه پنج دقیقه پیش... دقیقا فقط روی همین لحظه تمرکز کن. غر زدن‌های پنج دقیقه قبل رئیست رو فراموش کن. به این توجه نکن که پنج دقیقه بعد ممکنه باز چه غری بزنه... روی همین یک لحظه منحصربفرد تمرکز کن. خودت متوجه اثرات این کار روی مثبت‌اندیشیت میشی. در بیشتر موارد، منابع منفی‌نگری تو، از یک اتفاق اخیر یا تخیل اغراق‌آمیزت از اتفاقی که قراره در آینده برات بیوفته ناشی میشه. در لحظه فعلی بمون...