دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از سکوت و تنهایی نترس

از سکوت و تنهایی نترس

من تا وقتی که سکوت نکنم…

من تا وقتی که در سکوت کامل با خودم تنها نباشم، نمی‌تونم خود واقعیم رو بشناسم. خیلی از مردم خودشون رو نمی‌شناسن، حتی به اندازه شناختی که از دیگران دارن!

چون که از هر نوع سکوت می‌ترسن. چون از تنها شدن با نقص‌هاشون می‌ترسن. اما من از تنها شدن با خودم نمی‌ترسم. من اینو میدونم و بهش اعتقاد دارم که تا وقتی با خودم تنها نباشم، نمی‌تونم با خودم صادق باشم و خود واقعیمو ارزیابی کنم. من با این کار، جنبه‌های خوب و بد خودم و زندگیمو می‌بینم. من سکوت می‌کنم و خود واقعیمو کشف می‌کنم...