دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با تنظیم ساعت بیولوژیک بدن خود، انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشید.

با تنظیم ساعت بیولوژیک بدن خود، انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشید.

ساعت بیولوژیک بدن ما مانند یک برنامه از پیش تعیین شده، بسیاری از عملکرد های طبیعی ما را کنترل می‌کند، از چرخه خواب و بیداری گرفته تا تولید مثل.این سیستم با مدیریت چرخه های خواب و بیداری، در قسمت‌های مختلف طول روز میزان انرژی ما را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، یک کارگر شیفت به دلیل داشتن ریتم های شبانه روزی مشخص، چرخه خواب و بیداری منظمی دارد، اما کسی که در سفر است به علت بهم ریختگی ساعت بیولوژیک بدن، اختلالاتی را در چرخه خواب و بیداری خود تجربه می‌کند.
 هوشیاری ذهنی، گرسنگی، استرس، حالات خلقی، عملکرد قلب و حتی سیستم ایمنی بدن نیز تحت تأثیر ریتم های روزانه بدن است. با هماهنگ کردن ساعت بیولوژیکی بدن با برنامه روزانه خود می توانید بیشترین استفاده را از روز خود کرده و احساس پیشرفت و انگیزه بیشتری داشته باشید.