دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تاثیر بد اخبار کرونا

تاثیر بد اخبار کرونا

توجه کودکان خود را از اخبار و مخصوصا اخبار مرگ و میر مربوط به کرونا ویروس منحرف کرده و در حضور آنها در مورد این بیماری صحبت نکنید.
تاثیرات توجه و آگاهی از این اخبار و اطلاعات می‌تواند در آینده برای فرزندان شما مشکل ساز شود...