دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

موسیقی و تاثیر بر روی حافظه، سیستم ایمنی و افسردگی

موسیقی و تاثیر بر روی حافظه، سیستم ایمنی و افسردگی

گوش دادن به 5 تا 10 موسیقی در روز
باعث تقویت حافظه می‌شود
سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند
و ریسک ابتلا به افسردگی را تا 80 درصد کاهش می‌دهد...