دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

باید یاد بگیریم چگونه در کنار استرس زندگی کنیم

باید یاد بگیریم چگونه در کنار استرس زندگی کنیم

اضطراب به همراه بشریت متولد شد...
و ما هرگز قادر به تسلط بر آن نخواهیم بود
و تنها راه این است که یاد بگیریم چگونه با آن زندگی کنیم
همانطور که یاد گرفته‌ایم با طوفان زندگی کنیم...