دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمرین یک مدیتیشن ساده به همراه تنفس عمیق

تمرین یک مدیتیشن ساده به همراه تنفس عمیق

آیا ماراتون افکار دارید؟

اگر در نیمه های شب از خواب بیدار شده و دیگر خوابتان نمی‌برد، عامل این وضعیت ماراتون افکار است. در این وضعیت ذهن شما در حال فریاد زدن بوده و نگران مسائلیست که ممکن است اتفاق بیوفتند. در اینجا یک مدیتیشن ساده مبتنی بر شمارش تنفس بسیار تاثیر گذار است.

با انجام این مدیتیشن، خیلی سریع بخواب بروید!


در همان حالت دراز کش با بررسی پایین به بالای بدن خود در ذهنتان، این مراقبه را شروع کنید و در بدن خود به دنبال مناطق تنش بوده و آرام و رهایشان کنید. بعد از این مرحله، شمارش نفس های عمیق خود را شروع کنید (شماره 1 برای دم، 2 برای بازدم، 3 برای دم، 4 برای بازدم... و تا شماره 10 ادامه دهید و دوباره به عدد 1 بازگشته و به شمارش نفس های خود تا 10 ادامه دهید...).
اگر ذهن شما سرگردان است آن را کامل به کار بگیرید تا فقط نفس هایتان را بشمارد. باید با تمام وجود از ذهن خود بخواهید که برای مدتی فقط روی یک مسئله متفاوت یعنی تنفس‌تان تمرکز کند.هدف از این کار، عقبگرد ذهن و فاصله گرفتن آن از افکار نگران کننده می‌باشد.
 با انجام این مدیتیشن بسیار ساده و اثر گذار بدون اینکه متوجه شوید دوباره به خواب فرو خواهید رفت.