دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اختلال ترس چروفوبیا یا ترس از شاد بودن

اختلال ترس چروفوبیا یا ترس از شاد بودن

برخی از افراد
از اینکه شاد باشند می‌ترسند
زیرا تصور می کنند که به زودی
اتفاق تلخی برای‌شان رخ خواهد داد...

این اختلال ترس چروفوبیا نام دارد...