دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یک راهکار ساده برای سحرخیز بودن

یک راهکار ساده برای سحرخیز بودن

ادامه

چرا و چگونه باید سحرخیز باشیم؟
 

خود را مجبور به خروج از رختخواب کنید 

برای این کار، دستگاه زنگ هشدار خود (گوشی تلفن همراه یا ساعت زنگ‌دار) را به جای قرار دادن در کنار تخت، در قسمتی دور از دسترس در اتاق خواب خود بگذارید. قرار دادن دستگاه زنگ هشدار در کنار تخت برای راحتی شما خوب است، اما کمکی به خارج شدن شما از رختخواب نمی‌کند، چرا که در این صورت زدن دکمه تعویق یا قطع زنگ هشدار برای شما بسیار آسان خواهد بود. دستگاه زنگ هشدار خود را دور از دسترس قرار دهید تا برای خاموش کردن آن مجبور به خارج شدن از رختخواب شوید.

برای مثال، فردی که صبح‌ها به سختی از خواب برمی‌خواست، طی یک مطالعه تصمیم گرفت که ساعت زنگ‌دار خود را روی ساعت 4:30 بامداد تنظیم کرده و به جای اتاق خواب، آن را در اتاق پذیرایی قرار دهد. زنگ هشدار بلند او را بیدار می‌کرد و او مجبور بود که قبل از بیدار شدن دیگر اعضای خانواده از تختخواب بلند شده، از اتاق خواب به اتاق پذیرایی رفته و زنگ هشدار را قطع کند. او برای چند هفته این کار سخت را تکرار کرد و بعد از آن برای بیدار شدن راس ساعت 4:30 بامداد به هیچ زنگ هشداری نیاز نداشت!

این فرد با این روش سخت و طاقت‌فرسا دقیقا ساعت بدن خود را تنظیم کرده بود، اما شاید شما نخواهید که چنین روش دشواری را امتحان کنید. مشکلی نیست، اما دریابید که چه چیزی برای شما بهتر است. حداقل کاری که می‌توانید بکنید این است که متعهد شوید که بعد از بیدار شدن از خواب، از رختخواب خارج شده و به هیچ عنوان دیگر به آن برنگردید. این اولین قدم شما برای تبدیل شدن به یک فرد سحرخیز خواهد بود...

 

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید…