دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فرکانس سلفژ چیست؟

فرکانس سلفژ چیست؟

بهترین تعریف فارسی برای فرکانس سلفژ

در منابع فارسی و حتی غیر فارسی کمتر می‌توان تعریفی واضح و قابل فهم را از فرکانس های سلفژ بدست آورد. اما امروز در دنیای موسیقی درمانی ، تعریفی کوتاه اما کامل و با زبان سادهرابه شما عزیزان ارائه می‌کنیم.
فرکانس های سلفژ یا سلفژیو فرکانس های 9 گانه ای از نت ها هستند که هارمونی موسیقی بر اساس آنها تنظیم شده و ساختمان کلی موسیقی بر مبنای آنها بنا می‌شود. این فرکانس های شفابخش فرکانس ارتعاشاتی هستند که جهان بر مبنای آنها شکل گرفته است. هرکدام از این فرکانس ها می‌توانند با تاثیر مثبت بر ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شنونده، احساساتی مفید را در او بوجود آورند که معمولا خود شنونده کمتر از توانایی تولید آنها برخوردار می‌باشد.
این مجموعه 9 گانه شامل فرکانس های 174 - 285 - 396 - 417 - 528 - 639 - 741 - 852 و 963 هرتز می‌باشد که هر کدام از آنها، مجموعه احساساتی خاص را به وجود شنونده القا می‌کنند.
در مطالب بعدی بصورت اختصاصی به هرکدام از این فرکانس ها خواهیم پرداخت. لطفا با دنیای موسیقی درمانی همراه باشید...