دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

رفع خستگی و کاهش اضطراب با انجام تنفس عمیق

رفع خستگی و کاهش اضطراب با انجام تنفس عمیق

انجام تکنیک‌های تنفس عمیق با بالا بردن سطح دریافت اکسیژن و حجم اکسیژن ‌رسانی به بدن، میزان خستگی را تا حد مطلوبی کاهش می‌دهد. همچنین خود اضطراب باعث خستگی شما می‌شود و انجام تنفس عمیق، با کاهش سطح اضطراب، خستگی شما را نیز برطرف خواهد کرد...