دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آشنایی با اثر پیگمالیون یا روزنتال

آشنایی با اثر پیگمالیون یا روزنتال

مراقب انتظارات خود باشیم! 

یک روز صبح با بی‌حوصلگی و دردسر از خواب بیدار می‌شوید. آرزو دارید که ای کاش میشد فقط یک دقیقه دیگر بخوابم. در حال آماده شدن برای رفتن به سرکار هستید که پای شما با صندلی برخورد می‌کند. پیراهن خود را می‌بینید که چروکیده است و بجای رفتن سراغ یک پیراهن دیگر در خود فرو می‌روید و می‌گویید: "امروز یک روز فوق‌العاده بد خواهد بود...".

این انتظاری است که شما آن را برای خود می‌سازید و با تمام وجود باورش کرده و بخوبی خواهید دید که از آن به بعد چگونه تمام اجزای هستی دست در دست هم می‌دهند تا شما یک روز واقعا بد را تجربه کنید. در این‌جا انتظار را خودمان شکل داده‌ایم، اما در شرایط دیگر این انتظارات می‌توانند از طرف دیگران شکل گرفته و توسط ما احساس شوند. در این‌جا موقعیتی پیش می‌آید که ما بطور آگاهانه یا ناخودآگاه در راستای برآورده شدن این انتظارات قدم برمی‌داریم و دنیای پیرامون ما نیز بر اساس همین انتظارات شکل می‌گیرد.

اثر پیگمالیون یا روزنتال هم پدیده‌ای است که به همین مسئله اشاره دارد. طبق این پدیده، انسان‌ها رفتارشان را طبق انتظارات خود یا دیگران تنظیم می‌کنند تا این توقعات را برآورده کنند. در این صورت، این انتظارات بطور مستقیم زندگی تک تک ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این در حالی است که سطح و نوع این انتظارات می‌تواند مثبت و انگیزشی یا منفی و تخریب کننده باشد.

بنابراین، همگی باید مراقب انتظارات و توقعاتی که برای خود و دیگران شکل می‌دهیم باشیم...