دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اضطراب و استرس، بزرگترین قاتل مهر و محبت

اضطراب و استرس، بزرگترین قاتل مهر و محبت

اضطراب از طرف مقابل شما کسی را می‌سازد که در حال غرق شدن است و برای نجات خود به شما چنگ می‌زند.
در مقابل، شما با تمام وجود می‌خواهید او را نجات دهید، اما می‌دانید که او شما را هم با ترس خود غرق خواهد کرد...