دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اهمیت خودشناسی و تعلیم‌ پذیری با جان کالوین مکسول

اهمیت خودشناسی و تعلیم‌ پذیری با جان کالوین مکسول

ادامه:
اهمیت خودشناسی و چگونگی انجام آن
 

قسمت اول: تعلیم پذیر باشید 

شما نمی‌توانید خود را بدون سوال کردن‌های مداوم بشناسید و اگر فکر می‌کنید که دیگر چیزی برای یادگیری شما باقی نمانده است هرگز رشد نخواهید کرد.

نویسنده و سخنران حرفه‌ای "جان کالوین مکسوِل" توضیح می‌دهد که تعلیم پذیری به فاکتورهای "صلاحیت" یا "ظرفیت ذهنی" وابسته نیست، بلکه آموزش پذیری یک گرایش است:

"فردی که برای یادگیری کنجکاو و هیجان‌زده است، باید بصورتی فروتنانه این را بپذیرد که همیشه اقیانوس چیزهایی که ما نمی‌دانیم، از حوضچه آنچه که می‌دانیم عظیم‌تر است..."

در مطالب بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه باید آموزش پذیر باشیم. با دنیای موسیقی درمانی همراه باشید...

 

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید…