دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انتقال دهنده عصبی استیل کولین و حافظه

انتقال دهنده عصبی استیل کولین و حافظه

✨یک ذهن جوان توانایی ذخیره حجم عظیمی از اطلاعات را دارا می‌باشد. این ذخیره سازی توسط انتقال دهنده عصبی استیل کولین امکان پذیر می‌شود. این پیام رسان عصبی، با حفظ و تقویت رشته ها و اتصالات عصبی که عهده دار کنترل حافظه ای قوی هستند، باعث ذخیره اطلاعات در مغز می‌شود.