دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت سکوت خانم ها را نادیده نگیرید

هیچوقت سکوت خانم ها را نادیده نگیرید

 80 درصد خانم‌ها برای ابراز درد از سکوت استفاده می‌کنند. بنابراین زمانی که یک خانم شما را نادیده گرفت و با سکوت از شما رد شد، بدانید که براستی صدمه دیده است...