دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تاثیر استراحت کافی بر احساسات بودن افراد

تاثیر استراحت کافی بر احساسات بودن افراد

ادامه:


چرا من خیلی احساساتی هستم؟
 

 3. عدم وجود استراحت کافی، می‌تواند دلیلی برای احساساتی بودن بیش از حد شما باشد! 

همه ما می‌دانیم که فقدان خواب کافی می‌تواند یک فرد را به شدت بد خلق کند. تصور کنید که بعد از ساعت‌ها کار در اواخر شب با ذهنی پر از تشویش بالاخره به رختخواب می‌روید. اما فقط سه یا چهار ساعت بعد، زنگ ساعت شما می‌گوید که باید دوباره به محل کار خود برگردید. در این لحظه اولین چیزی که در شروع روز به ذهن شما می‌رسد این است که ساعت زنگ دار خود را به دیوار بکوبید یا بالش خود را تکه و پاره کنید. بعد از آن با احساس عصبانیت و ناامیدی از خواب بیدار شده و با مسائل بسیار کوچک هم بر انگیخته می‌شوید. این باعث می‌شود که در تمام روز بیشتر از حد معمول تحریک پذیر باشید.

اگر روز ها یا هفته‌ها است که خواب کافی ندارید، این می‌تواند بر میزان تمرکز شما نیز تاثیر بگذارد، خطرات اضطراب و افسردگی را افزایش داده و تعادل جسمی شما را تضعیف کند. با تعادل ضعیف، بدون شک حالات ناپسند شما در مقابل دیگران شعله‌ور خواهد شد.

استراحت خوب و کافی باعث بهتر شدن احساسات شما خواهد شد. زمانی که شما به خوبی استراحت کرده باشید، احساس رضایت خواهید کرد و از این رو تحمل شما در مقابل احساسات منفی بیشتر خواهد شد. بدون استراحت کافی تحمل شما کم شده و این باعث خواهد شد که هنگام پیش آمد چیز های کوچک فریاد بزنید یا گریه کنید...!

 

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید…