دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با یک بررسی ساده از وضعیت تمرکز خود آگاه شوید!

با یک بررسی ساده از وضعیت تمرکز خود آگاه شوید!

وضعیت تمرکز شما خوب است اگر :

براحتی و سریع به حالت هوشیاری کامل در می‌آیید
بطور اصولی اهداف را تعیین می‌کنید و وظایف را به قسمت های کوچکتر تقسیم می‌کنید
در حین کار استراحت های کوتاهی را انجام داده و بعد از هربار استراحت با آگاهی کامل به کار خود برمی‌گردید

وضعیت تمرکز شما خوب نیست اگر :

دائما در حال رویا پردازی هستید
نمی‌توانید ذهن خود را کنترل کنید و دائما حواستان پرت می‌شود
همواره مسیر موفقیت خود در مسائل مختلف را گم می‌کنید...