دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

معرفی چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی

معرفی چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی

نام فارسی : چاکرای شبکه خورشیدی
نام سانسکریت : مانی پورا چاکرا
نام انگلیسی : Solar Plexus Chakra
رنگ: زرد طلایی
عنصر : آتش
موقعیت : در امتداد ستون فقرات و مقابل ناف (پشت شکم)
غده مرتبط : پانکراس
عطر : چوب صندل
اعضای وابسته : شکم، معده، کبد، طحال، دستگاه گوارش، صفرا، سیستم عصبی خودکار
نماد : نیلوفر ده پر

تأثیرات: قسمتی از آگاهی که مربوط به این چاکراست، دربرگیرنده احساس قدرت، کنترل کردن و آزادی وجود است. فعالیت های ذهنی و ذهن نیز به این چاکرا وابسته است. این چاکرا با قسمتی از باور که با نام «خود» یا همان ضمیر شخصی می شناسیم مرتبط است.

این چاکرا به رنگ زرد یا زرد طلایی است که نماد عقل و هوش و ذهنیت است. این چاکرا پشت ناف قرار گرفته است و رنگ آن تأثیر مثبتی روی عملکرد کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد. رنگ این چاکرا قدرت درمانی دیابت، یبوست و چاقی را دارد...