دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تا آخرین لحظه، مثل یک قهرمان بجنگ

تا آخرین لحظه، مثل یک قهرمان بجنگ

قبول بی چون و چرای شکست، تسلیم شدن را به یک عادت تبدیل می‌کند. اما جنگیدن تا آخرین لحظه، از هر مبارز یک قهرمان واقعی می‌سازد...