دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای داشتن اعتماد به نفس بالا، با افراد مناسب رابطه داشته باشید

برای داشتن اعتماد به نفس بالا، با افراد مناسب رابطه داشته باشید

با افرادی رابطه داشته باشید
که خجالت و شرم‌های شما را بپوشانند
 ️و در مقابل، از افرادی که با رفتار خود باعث بروز شرم و خجالت در شما شده و آن را گسترش می‌دهند شدیدا دوری کنید. این افراد مهلک‌ترین سم برای شخصیت و اعتماد به نفس شما هستند و مانند سدی بی‌رحم در مقابل پیشرفت شما می‌ایستند...