دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمرین ذهن آگاهی در هنگام نوشیدن چای یا قهوه در سه مرحله بسیار ساده

تمرین ذهن آگاهی در هنگام نوشیدن چای یا قهوه در سه مرحله بسیار ساده

چه در محل کار خود چه در خانه هستید مکث کنید و تمام توجه خود را به فنجان جلب کنید.
توجه خود را تماما به احساساتی که در حال حاضر متوجه آنها هستید جلب کنید، فنجان گرم را در دستان خود ببینید و حس کنید و گرما و عطر دلنشین و جذابی که از آن ساطع می‌شود را حس و استنشاق کنید.

وقتی که حس کردید تمام توجه‌تان به فنجان جلب شده و آماده هستید، شروع به نوشیدن های کوتاه کنید و به مزه و حس چشایی خود توجه کامل داشته باشید. به گرمای لذت‌بخش این نوشیدنی توجه کنید که از دهان وارد گلو و مری شده به آرام پایین رفته و این اندام را نوازش می‌دهد.

این تمرین ساده اما تاثیر گذار را هر روز به مدت یک هفته و با مدت زمان پنج دقیقه انجام دهید. بعد از اینکه به انجام آن عادت کردید، تاثیر شگفت انگیز ذهن آگاهی بر ابعاد مختلف وجود خودتان را خواهید دید.